Põlevkiviõli

Põlevkiviõli on Eesti oma nafta

Põlevkivist ja vanarehvidest valmistatud vedelkütused sisaldavad energiat, mis töötab inimkonna heaks

Meie vedelkütused on toodetud efektiivsel, keskkonnaga arvestaval ja maavara väärtustaval Enefit tehnoloogial. Põlevkiviõli võib olla erineva koostisega. Erinevaid põlevkiviõlitooteid võime segada, et saada kliendi jaoks sobiv lõpptoode.

Eestis kasutatakse põlevkiviõlitooteid eelkõige katlamajades ja väikestes elektrijaamades soojuse ning elektri tootmiseks. Suur osa õlitoodangust eksporditakse vedelkütuste komponentideks.

Kolm põhjust, miks eelistada meie vedelkütuseid

Keskkonnaga arvestav ja efektiivne tootmine

Vähene väävlisisaldus ja viskoossus ehk toodangu hea kvaliteet

Kliendi ootusi arvestav lähenemine

Meie klientideks on:

 • rahvusvahelised ettevõtjad, sh globaalsed õlikauplejad
 • toornafta rafineerijad
 • soojatootjad
 • energeetikaettevõtted
 • keemiaettevõtted
 • teedeehitajad
 • põllumajandusettevõtted
 • laevakütuste tootjad ja müüjad

Vedelkütuste müümiseks korraldame iga-aastaseid müügikonkursse

Osale konkursil, tutvudes enne osalemise tingimustega (PDF) ja täites kinnituslehte (DOC).

Faktid vedelkütustest

 • Juba esimesed uuringud 20. sajandil kinnitasid, et põlevkivil on suur potentsiaal just vedelkütusena
 • Põlevkivist toodetakse õli mitmes riigis, kuid kõige põhjalikumalt on erinevaid põlevkiviõli tootmistehnoloogiaid uuritud just Eestis
 • Teadaolevad õlivarud, mis peituvad maailma põlevkivivarudes, on umbes 6050 miljardit barrelit. Seda on mitmekordselt rohkem kui toornafta varusid.

Kontaktid

Müük

Eesti Energia Energiakaubanduse vedelkütuste müügiosakond

[email protected]

Lelle 22, Tallinn Harjumaa 11318 Eesti

Tootmine ja logistika

Enefit Power AS õlitööstus

[email protected]

Auvere küla, Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa 40107 Eesti

Vaata asukohta kaardilt >