Vedelkütuste tootmine

Loome põlevkivist ja alternatiivsetest allikatest väärtust, vähendades mõju keskkonnale

Oleme üks suurimaid põlevkiviõli tootjaid maailmas

Põlevkivist toodetud õli on sisuliselt sünteetiline nafta, mida kasutavad soojatootjad, energeetikaettevõtted, laeva- ja autokütuste tootjad ja müüjad, teedeehitajad ja põllumajandustootjad.

Eesti Energia on välja arendanud ainulaadse ja efektiivse tehnoloogia Enefit. Meie eesmärgiks on laiendada vedelkütuste, elektri ja gaasi koostootmist, et tagada tõhus põlevkivi väärindamine.

Enefiti tehnoloogia eelised

 • Enefiti tehnoloogia võimaldab ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi, sealhulgas peenpõlevkivi.
 • Õli tootmiseks kasutatakse lisaenergiat minimaalselt, sest tootmisseadmed varustavad end sellega ise.
 • Tootmise kõrvalsaadusena tekib kõrge kütteväärtusega põlevkivigaas, mida kasutame elektrijaamades elektri toomiseks. Niiviisi saame Enefiti tehnoloogia abil maavarast kätte enam kui 80% selles sisalduvast energiast.

Väärtuslik õli vanadest autorehvidest

Loodusele on vanarehvid suur õnnetus, õlitootjatele aga energiarikas materjal, sest üks tonn rehve sisaldab umbes 3 korda rohkem energiat kui üks tonn põlevkivi.

Enefit tehnoloogia abil saab kuni 10% põlevkivi vanarehvidega asendada ning toota nendest õli, poolkoksigaasi ja elektrit.

Rehvide hakkimise võimekus Eestis ei võimalda täna tehnoloogiat veel täiel määral kasutada.

Kuidas tehakse rehvidest õli?

 • 1

  Vedelkütuste tootmiseks purustatakse põlevkivi, lisatakse sellele kuni 10% purustatud vanarehve.

 • 2

  Segu kuumutatakse õhu juurdepääsuta retordis 500°C juures.

 • 3

  Toorainest eraldub aurugaasisegu, millest kondenseerub põlevkiviõli.

4 põnevat fakti vedelkütuste tootmisest

 • International Energy Agency andmetel kasvab ülemaailmne nõudlus vedelkütuste järele kuni 2040. aastani.
 • Enefit280 tehase retort on 18 meetrit pikk ja selle läbimõõt on 6,4 meetrit. Tehase tähtsaima seadme projekteeris ja valmistas Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions.
 • Õlitootmisel on süsihappegaasi heide 3,3 korda väiksem kui põlevkivist elektri tootmisel.
 • Oleme tootnud kokku üle miljoni tonni põlevkiviõli, mida saab võrrelda Eesti keskmise vedelkütuste tarbimisega 32 aasta jooksul.

Sertifikaadid ja ohutuskaardid