Kemikaalide tootmine põlevkiviõlist

Kemikaalide tootmine põlevkiviõlist

Enefiti eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus hiljemalt 2045. aastaks ja seejuures muuta Eesti enam kui sajandivanune põlevkivitööstus ringmajandusel põhinevaks jäätmevabaks keemiatööstuseks. Vedelkütuste tootmine asendatakse järk-järgult muude tööstuse jaoks vajalike plastide ja ühendite tootmisega. Lisaks põlevkivile hakatakse toorainena kasutama ka plasti- ja rehvijäätmeid.

Oleme leidnud uued CO2 sidumise tehnoloogiad

Koostöös TalTechiga tehtud uuringus valiti välja kaks tehnoloogiat, millel on suurim potentsiaal Enefiti pürolüüsitehastest süsiniku sidumiseks. Järgmise sammuna tuleb koos tehnoloogiaarendajatega valida nende seast kõige sobivam tehnoloogia ning koos teadus- ja arenduspartneritega leida parimad viisid kogutud CO2 kasutamiseks tulevikus.

Koospürolüüsi tehnoloogia teadus- ja arendustegevus

Enefit Outotec Technology (EOT) on Enefiti ja Outoteci 2009. aastal asutatud ühisettevõte. EOT-l on asutusesisene teadus- ja arenduslabor, inseneride meeskond ning katsetamisrajatised. EOT aitab mitmetasandilisi uuringuid, katsetöid ja projektide elluviimise toetusi pakkudes põlevkivi arendajatel realiseerida põlevkiviõli projekte kogu maailmas.

Enefiti katsetehas

 • Asub EOT teadus- ja arenduskeskuses Saksamaal Maini-äärses Frankfurdis
 • Põlevkivi töötlemisvõimsus: 300 kg põlevkivi tunnis
 • Retortimisel kasutatav soojuskandja tuhk toodetakse koos 700 mm tsirkuleeriva keevkihi (CFB) põletiga
 • Tehase eesmärk: eri põlevkivide laiaulatuslik katsetamine Enefiti tehnoloogia abil, täiendavate sisendandmete saamine inseneritööks ja toorpõlevkiviõli proovide tootmine parenduskatseteks
 • Võeti kasutusele 2013. aasta juunis
 • Katsed tehtud Eestist ja USAst pärit põlevkiviga

Enefiti stendikatsete seadmed

 • Asuvad EOT teadus- ja arenduskeskuses Saksamaal Maini-äärses Frankfurdis
 • Lähteaine töötlemisvõimsus (sh põlevkivi, plasti-/rehvijäätmed): 15 kg tunnis
 • Seadmete eesmärk: eri süsivesinike põhiste lähteainete (nt põlevkivi, plasti-/rehvijäätmete) katsetamine Enefiti tehnoloogia pürolüüsiprotsessi abil ning sisendandmete saamine inseneritööks ja projekteerimiseks
 • Algselt võeti kasutusele 2010. aasta novembris, ajakohastamine on kavas 2024. aastal
 • Teadus- ja arendustööd ning katseid tehakse nii põlevkiviga, mis on pärit ligi tosinast erinevast maardlast maailmas, kui ka eri plastijäätmete allikate ja segudega

Sammud meie tehnoloogia litsentsimiseks ja kasulikud kaalutlused

 • 1

  Potentsiaalsele ressursile kaugkontrolli tegemine:

  • Milline on sihtressursi keskmine kvaliteet?
  • Milline on ressursi kättesaadavus?
  • Millised omandiõigused on ressursiga seotud ja milliste vahenditega on võimalik saada ressursi uurimise ja tootmise õigused?
  • Milline on juurdepääs plasti- ja/või rehvijäätmetele?
 • 2

  Uuringupuurimise ja ressursside põhianalüüsi tegemine, et määrata kindlaks geoloogia, mineraloogia, kvaliteediklass ja muud omadused.

 • 3

  Sissejuhatava uuringu tegemine koostöös EOT-ga, et hinnata Enefiti tehnoloogia tehnilist teostatavust ja majanduslikku tasuvust sihtressursi töötlemisel.

 • 4

  Arenduseelse kava koostamine äriprojekti jaoks.

 • 5

  Enefiti tehnoloogia litsentsi- ja teenuslepingu sõlmimine, et toetada arendustegevust ja võimaldada Enefiti tehnoloogia kasutamist kaubanduslikus tootmises.

Enefit Outoteci tehnoloogia teie teenistuses

 • Pakub geoloogilise uuringupuurimise järelevalvet ja ressursside hindamist.
 • Annab keskkonna vallas regulatiivset nõu kaubandusliku tootmise nõuete kohta.
 • Annab hinnanguid aja ja kulude kohta, mis on vajalikud projekti edendamiseks esialgsest/piiritlemise etapist lõpliku investeerimisotsuseni.
 • Pakub projekti- ja programmijuhtimise teenuseid uurimise, katsetööde, kaevanduse ja tehase inseneritööde, lubade andmise, offtake-lepingute sõlmimise ja teiste oluliste arendustegevuste jaoks.

Enefiti tehnoloogia

Enefiti tehnoloogia kujutab endast pürolüüsiprotsessi, mis muudab põlevkivi, vanarehvid ja plastijäätmed õliks ja gaasiks ning toodab kõrvalsaadusena elektrit. Tehnoloogia tõhusus tuleneb 100-protsendilisest kaevandatud põlevkivi kasutamisest. Kogu orgaaniline aines kasutatakse täielikult ära ja õlitootmise tulemuslikkusele aitavad kaasa ka protsessis tekkiva liigse soojuse ja gaasi kasutamisega seotud lisatuluallikad.

Heitsoojust kasutatakse elektri tootmiseks, tänu millele on Enefiti põlevkiviõlitehased energia netotootjad. Enefiti tehnoloogia kasutab ära Eesti 100-aastase põlevkiviajaloo jooksul saadud rikkalikke kogemusi tööstusliku õlitootmise vallas. Enefiti pühendunud insenerid, operaatorid ja teadlased on seda protsessi arendanud rohkem kui 340 aastat, mille tulemusena on Enefiti tehnoloogia põhielementidele antud mitmeid patente.

Võta meiega ühendust

Ryan Clerico

projektiarendus