Testimine ja sertifitseerimine

Vastavalt rahvusvahelistele standarditele

Kõik keevitamisega seotud teenused ühest kohast

Teeme metallide ja keevisliidete katseid ning uuringuid, sertifitseerime keevitajaid ja väljastame rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaate.

Eesti Akrediteerimiskeskus on Enefit Solutionsi testimisdivisjoni akrediteerinud EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17024 standarditega.

Testimine

Metallide ja keevisliidete purustav ning mittepurustav katsetamine

Testime metallide ja keevisliidete kvaliteeti, kasutades purustavaid ning mittepurustavaid meetodeid.

Enefit Solutionsi testimisdivisjonil on EAK akrediteerimistunnistus metallide ja keevisliidete purustavas ja mittepurustavas katsetamises.

Purustava ja mittepurustava katsetamise meetodid

Purustavad meetodid

 • Materjali koostise identifitseerimine
 • Metallograafilised uuringud
 • Kõvaduskatse
 • Metalli tõmbekatse
 • Keevisliidete lamestuskatse
 • Staatiline paindekatse
 • Keevisliidete purustav katse
 • Metalli löögipaindekatse

Mittepurustavad meetodid

 • Radiograafiline katse
 • Ultrahelikatse
 • Magnetpulbrikatse
 • Kapillaarkatse
 • Visuaalkatse
 • Lekkekatse
 • Paksuse mõõtmine ultraheliga
Sertifitseerimine

Keevitajate sertifitseerimine

Sertifitseerime keevitajaid vastavalt rahvusvahelistele standarditele juba üle 50 aasta. Kokku oleme väljastanud üle 20 000 sertifikaadi.

Enefit Solutionsi testimisdivisjon on surveseadmete direktiivi 2014/68-ga tunnistatud teavitatud asutuseks (Notified Body nr 2675) ning keevitajaid sertifitseeritakse selle direktiivi järgi.

Meil on EAK akrediteerimistunnistus keevistöid tegevate isikute sertifitseerimiseks.

Sertifitseerimine

Testimisdivisjoni eelised

 • sertifitseerime keevitajaid keevitusnäidiste alusel nii kohapeal kui ka kliendi juures;
 • keevitusnäidiste täielik katsetamine;
 • väljastame rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaate.

Kontaktid

Testimine ja atesteerimine

Enefit Solutions

Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva

Ida-Virumaa, 21004 Eesti

Asukoht kaardil »

Kontaktid:

+372 466 6733

+372 466 6729

[email protected]